کدام یک از دو ردّی که اینجا دیده می‌شود یک دنباله‌دار است؟
اگرچه هر دوی این ردها نمایی دنباله‌دار-مانند دارند، ولی تنها آن پایینی یک دنباله‌دار واقعی است.
ردِّ پایینی گیسو ودم دنباله‌دار لئونارد را نشان می‌دهند، یک تکه سنگ و یخ به بزرگی یک شهر که دارد با پیمودنِ مدارش به گردِ خورشید، فضای بخش درونی سامانه‌ی خورشیدی را درمی‌نوردد.
دنباله‌دار لئونارد به تازگی از کنار زمین و سپس ناهید گذشت و در هفته‌ی آینده هم خورشید را دور خواهد زد.
این دنباله‌دار که هنوز با چشم نامسلح دیده می‌شود، در هفته‌های گذشته دُمی بلند و تغییرپذیر برای خود درست کرده است.
به سراغ ردِّ بالایی برویم که از اگزوزِ موشکِ آریان ۵ بیرون زده، موشکی که سه روز پیش پرتاب شد و تلسکوپ فضایی جیمز وب (JWST) را به فضا برد.
این تصویر با تنها یک بار نوردهی، از کشور تایلند گرفته شده و در پیش‌زمینه‌ی آن هم یک بتکده و گلدسته‌اش در پارک ملی “دوی اینتانون” دیده می‌شود.
جیمز وب، بزرگ‌ترین و نیرومندترین تلسکوپ فضایی ناسا، در مداری به گرد خورشید خواهد چرخید، نزدیک یکی از نقطه‌های لاگرانژ زمین-خورشید به نام ال۲ (لاگرانژ ۲).
این تلسکوپ بر پایه‌ی برنامه‌ها، رصدهای علمی خود را در تابستان ۲۰۲۲ آغاز خواهد کرد.

منبع: ۱star7sky.com