در یک پژوهش جدید و جالب توجه، محققان آمریکایی کشف کرده اند که انجام ورزش های گروهی، تاثیر بسیار مثبتی در عدم مواجهه کودکان و نوجوانان با مشکلات سلامت روان دارند. در حالی که در خصوص ورزش های انفرادی، عکس این موضوع اتفاق می افتد.

یک مطالعه جدید که در مقیاسی بزرگ روی کودکان و نوجوانان ایالات متحده انجام شده است، نشان می دهد که شرکت در یک ورزش گروهی موجب می شود که فرد با مشکلات احتمالی کمتری در سلامت روان مواجه گردد. اما این موضوع در خصوص ورزش های فردی مانند تنیس یا کشتی صدق نمی کند.

بر این اساس، شرکت کنندگان در ورزش های فردی، حتی ممکن است با مشکلات سلامت روان بیشتری نسبت به بچه هایی که اصلا ورزش نمی کنند، روبرو شوند.

تحقیقات پیشین به طور مداوم نشان داده اند که مشارکت جوانان در ورزش های سازمان یافته ممکن است به محافظت در برابر مشکلات سلامت روان کمک کند. با این حال، این موضوع نیاز به تبیین بیشتری داشته است.

برای روشن کردن موضوع، محققان دانشگاه ایالت کالیفرنیا، داده‌های مربوط به عادات ورزشی و سلامت روانی بیش از ۱۱ هزار کودک ۹ تا ۱۳ ساله را تجزیه و تحلیل کردند. 

والدین و سرپرستان این کودکان با پر کردن فرمی به نام «فهرست بررسی رفتار کودک»، چندین جنبه از سلامت روانی کودکان را گزارش کردند. 

مطابق با انتظارات محققان، تجزیه و تحلیل ها نشان دادند کودکانی که در ورزش های گروهی شرکت می کنند، کمتر احتمال دارد علائم اضطراب، افسردگی، گوشه گیری، مشکلات اجتماعی و مشکلات توجه را داشته باشند.

محققان همچنین انتظار داشتند که ورزش های فردی نیز در حد خود با مشکلات سلامت روانی کمتری همراه باشند. اما آن چه مشاهده شد، عجیب بود. آن ها دریافتند کودکانی که به طور انحصاری ورزش های انفرادی را انجام می دهند، نسبت به کودکانی که اصلاً ورزش نمی کنند، مشکلات سلامت روانی بیشتری دارند. 

به طور کلی، این یافته ها به شواهد رو به رشدی اضافه می کنند که نشان می دهد انجام ورزش های گروهی به طور مثبت با سلامت روان کودکان و نوجوانان مرتبط هستند. 

به گفته آن ها، کودکان و نوجوانانی که منحصراً ورزش‌های گروهی، مانند بسکتبال یا فوتبال انجام می‌دهند، نسبت به آن‌هایی که در هیچ ورزش سازمان‌یافته‌ای شرکت نمی‌کنند، مشکلات سلامت روانی کمتری دارند. این موضوع می تواند به توصیه های ورزشی مناسب تری بر اساس وضعیت روانی افراد منجر گردد. به گزارش دیجیزا، یافته های فوق در مجله دسترسی آزاد PLOS ONE منتشر شده اند.