مریخ‌نورد استقامت با ارسال یک عکس زیبای پاناروما از سیاره سرخ، بار دیگر تصویری از مریخ را پیش روی ما قرار داد.
تصویر ارسالی استقامت را ملاحظه بفرمایید: