جتور T1 آفرودی با نام کامل Jetour Traveller ، جدیدترین خودروی آفرودی چری است که به برای واردات به ایران، شانس زیادی دارد و در این ویدئو با ظاهر آن آشنا خواهیم شد.