بانک جامائیکا توانست آزمایش اولین ارز دیجیتال ملی (CBDC) خود را با موفقیت کامل تکمیل کند و هدف بعدی آن عرضه ملی در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ است.

پس از شروع آزمایش نمونه اولیه این ارز در مارس ۲۰۲۱ (اسفند ۱۳۹۹)، بانک مرکزی جامائیکا آزمایش هشت ماهه را در جمعه گذشته به‌پایان رساند. بانک جامائیکا در این آزمایش مبالغ زیادی را برای صادر کردن ارزهای دیجیتال خود، برای بخش‌های دولتی و تجاری اختصاص داده است.

اولین کیف پولی که برای این ارز آزمایشی استفاده شد، کیف پول «بانک تجاری ملی» است و ۵۷ مشتری در اختیار داشت. بانک مرکزی جامائیکا قصد دارد در سه ماهه اول امسال به عرضه سراسری ادامه دهد و انتظار دارد که دو کیف پول دیگر برای ارائه خدمات مربوط ارز دیجیتال خود اضافه کند.