اداره کل ملی هوانوردی و فضا ایالات متحده و آژانس فضایی اروپا گذر یک دنباله‌دار درخشان را پس از ۷۰ هزار سال ثبت کردند.

به نقل از دیلی‌میل، اداره کل ملی هوانوردی و فضا ایالات متحده، ناسا و آژانس فضایی اروپا گذر «لئونارد»(Leonard)، یک دنباله‌دار درخشان را پس از ۷۰ هزار سال ثبت کردند.

این دنباله‌دار  به شکل یک گوی یخی سبز روشن است و توسط «گرگوری جی لئونارد» که یک ستاره شناس است در تاریخ سوم ژانویه در رصدخانه فروسرخ “مونت لمون” در آریزونا کشف شد و با نام «C/۲۰۲۱ A۱» فهرست بندی شد.

به گفته منجمان، توپ یخی در ۳ ژانویه ۲۰۲۲ نزدیکترین فاصله خود را به خورشید خواهد داشت.