مجله آوا استار/ تلسکوپ بسیار بزرگ رصدخانه جنوبی اروپا یا به اختصار VLT از یک ستاره جوان خورشید مانند به همراه دو سیاره‌اش عکسبرداری کرد. عکسبرداری مستقیم از سیارات فراخورشیدی کار جدیدی نیست اما این نخستین بار است که از چند سیاره که حول ستاره‌‌ای همانند خورشید ما گردش می‌کنند، عکسبرداری مستقیم صورت می‌گیرد.
این ستاره تنها ۱۷ میلیون سال عمر دارد و طبق گفته الکساندر بون از دانشگاه لیدن هلند، یک نسخه بسیار جوان از خورشید خودمان است. بون رهبر تیمی است که این نتایج را گزارش داده و قرار است در مجله Astrophysical Journal Letters منتشر شود.

مترجم: سمانه عاقل‌پسند
ویراستار: رخساره روشنی
گوینده: نگار شفیعی ثابت