ویدئوی تبلیغاتی نوستالژیک سمند LX در اوایل دهه ۸۰.