سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تغییر مدیرعامل ایران خودرو گفت: در این راستا سه نفر از هیات مدیره ایران خودرو نیز تغییر کردند.
 
امید قالیباف با بیان اینکه مدیرعامل ایران خودرو تغییر کرد، گفت: با تغییراتی که در ترکیب سهامداران ایران خودرو در مجمع عمومی این شرکت اتفاق افتاد، مهدی خطیبی از مدیرعامل ایران خودرو کنار رفت و علیمردان عظیمی جای وی را گرفت.

وی ادامه داد: در همین راستا سه نفر از پنج عضو هیات مدیره ایران خودرو نیز تغییر کردند. 

به گفته سخنگوی وزارت صمت، علیمردان عظیمی پیش از این رئیس هیات مدیره شرکت سایپا بوده است. 

مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل ایران خودرو هم‌ دیروز برگزار شد.