امروز سالروز درگذشت محمود خان میرزا حسابی، مشهور به پروفسور حسابی هست؛ کسی که حالا تاریخ از او به عنوان پدر علم فیزیک ایران یاد میکنه
بد نیست بدونید که اینیشتین معتقد بوده نظریه بی‌نهایت بودن ذرات” این پرفسور ایرانی می‌تونه دنیای فیزیک رو متحول کنه