تلسکوپ فضایی هابل فروردین سال ۱۳۷۰ در مدارش حول محور زمین قرار گرفت. هابل هزاران عکس شگفت‌انگیز به زمین ارسال کرده است. هر عکسی داستان خودش را دارد ولی یکی از بی‌نظیرترین عکس‌های هابل، در سال ١٣٧۴ گرفته شده است. این عکس که به صورت غیر رسمی ثبت شده‌است، تقریبا حاوی کل تاریخچه عالم و البته اولین در نوع خودش است. تصویر «میدان ژرف هابل» (Hubble Deep Field: HDF) عکسی عجیب و حاصل پردازشی غیر عادیست. درباره این تصویر شگفت‌انگیز بیشتر بدانید.

برگرفته از avastarco