تلسکوپ فضایی ‘نانسی گریس رومن’ ناسا برای یافتن پاسخ سوال‌های بزرگ درمورد جهان طراحی شده است: انرژی تاریک که که به نظر می‌رسد انبساط کیهان را سرعت می‌بخشد، چیست؟ چند سیاره در میان ستارگان وجود دارند و به چه‌شکل‌اند؟ تلسکوپ فضایی رومن مشابه تلسکوپ هابل است با این تفاوت که از ۳۰ سال توسعه تکنولوژی بهره‌مند است. این تلسکوپ آسمان را در مقیاسی که قبلا از فضا دیده نشده است، مشاهده خواهد کرد. شباهت رومن به هابل دراینجاست که اندازه و نوع آینه اصلی هر دو یکسان است، یک قطعه‌ شیشه‌ ۲.۴ متری نقره‌اندود که به‌دقت شکل‌داده شده است. درباره این تلسکوپ فضایی بیشتر بدانید.

برگرفته از avastarco