بالاخره انتظارها به پایان رسید و تلسکوپ جیمز وب به منزل جدید خود در فضا رسید. وب دقایقی پیش حدود پنج دقیقه پیشران‌های خود را روشن کرد و با موفقیت در نقطه‌ی مداری لاگرانژ ۲ قرار گرفت. تبریک به علاقمندان به علم.

در مرحله بعدی آینه‌ها در مقیاس میکرونی و نانومتری حرکت داده می‌شوند تا به موقعیت اپتیکی نهایی برای یک آینه یکدست و همتراز برسند. روند تراز کردن آینه‌ها تقریبا سه ماه طول می‌کشد و بعد از آن جیمز وب می‌تواند نخستین عکس‌ها را ثبت نماید که احتمالا تار هستند تا تنظیم نهایی آینه‌ها انجام شود.