به استحضار می رساند هزینه های خدمات در واحدهای فروش نمایندگی ایران خودرو از این تاریخ (۲ تیر ۱۴۰۱) به بعد، طبق جدول ذیل قابل اقدام می باشند :

لازم به ذکر است کلیه فرآیند های ثبت نام تا تحویل خودرو به مشتری رایگان خواهد بود و نمایندگی مجاز نمی باشد برای اقداماتی که از زمان ثبت نام و واریز وجه تا تحویل خودرو برای مشتری انجام می دهد وجهی را دریافت نماید وخدمات ذیل خدمات اختیاری و اضافی است که به درخواست مشتری و خارج از فرآیند ثبت نام (واریز وجه) تا تحویل خودرو می باشد.