جرم مرکزی در تصویر امروز ناسا، ستاره WR ۴۰ است که در سمت صورت فلکی شاه‌تخته (Carina) در آسمان جنوبی قرار دارد.

تصور کنید به ستاره‌ای سفر می‌کنید که جرم آن نزدیک به صد برابر جرم خورشید ما، یک میلیون‌بار درخشان‌تر با ۳۰ برابر دمای سطح آن باشد.

چنین ستارگانی واقعاْ وجود دارند و برخی به نام ستاره‌های ولف رایت (WR) شناخته می‌شوند که به افتخار ستاره‌شناسان فرانسوی چارلز ولف و جورج رایت نام‌گذاری شده‌اند.

در تصویر امروز ناسا چه می‌بینیم؟
جرم مرکزی در تصویر امروز ناسا، ستاره WR ۴۰ است که در سمت صورت فلکی شاه‌تخته (Carina) در آسمان جنوبی قرار دارد.

ستارگانی مانند WR ۴۰ در مقایسه با خورشید سریع‌تر مراحل زندگی خود را سپری می‌کنند و جوان‌تر می‌میرند. این ستارگان به سرعت ذخیره هیدروژن در هسته خود را به اتمام می‌رسانند و عناصر هسته‌ای سنگین‌تری را ترکیب می‌کنند. در همین حال لایه‌های بیرونی خود ستاره که از طریق بادهای ستاره‌ای زیادی بیرون می‌زنند، منبسط می‌شوند.

ستاره مرکزی WR ۴۰ اجزای جو خود را با سرعتی نزدیک به صد کیلومتر بر ثانیه به بیرون پرتاب می‌کند. این لایه‌های به بیرون پرتاب‌شده، به سحابی بیضی شکل درحال گسترش RCW ۵۸ تبدیل شده‌اند که در تصویر امروز ناسا قابل مشاهده است.