تصویر روز ناسا متعلق به رقص دو سیاهچاله به دور یکدیگر است. این دو منبع درخشان سیاهچاله‌های پرجرمی هستند که تابش ایکس (آبی رنگ) و رادیویی (صورتی رنگ) دارند. این دو سیاهچاله پرجرم در کهکشان «۳C 75» که تابش رادیویی قوی دارد، قرار دارند.
این کهکشان توسط گاز با تابش پرتو ایکس احاطه شده است و ذرات نسبیتی را به صورت انفجاری به بیرون می‌راند. این دوسیاهچاله فاصله حدودی ۲۵۰۰۰ سال نوری از یکدیگر دارند. همچنین فاصله آن‌ها از زمین درحدود ۳۰۰ میلیون سال نوری است.
اخترشناسان با انجام مطالعات و بررسی داده‌های جمع‌آوری شده دریافتند این دوسیاهچاله کلان جرم بوده و به کمک نیروی گرانش در یک سیستم دوتایی گرفتار شده‌اند تا تصویر رقص دو سیاهچاله را به نمایش بگذارند.
سیستم‌های دوتایی عموما از دو ستاره، دو سیاهچاله یا یک ستاره و سیاهچاله تشکیل شده‌اند که به دور یکدیگر گردش می‌کنند و در این چرخش، امواج گرانشی را در فضا پراکنده می‌کنند. امواج گرانشی را می‌توان به امواج پخش شده روی سطح آن در اثر انداختن یک سنگ تشبیه کرد.
رصدخانه‌های متعددی در دنیا وجود دارند که به ثبت امواج گرانشی می‌پردازند. به عنوان مثال، می‌توان به رصدخانه‌های «LIGO» و «Virgo» اشاره کرد. این رصدخانه‌ها برای اولین بار در سال ۲۰۱۶ موفق به ثبت امواج گرانشی شدند و در همین راستا، جایزه نوبل فیزیک را از آن خود کردند.
اخترشناسان عقیده دارند ادغام‌های سیاهچاله‌ها در محیط‌های پرجمعیت خوشه‌های کهکشانی در کیهان بسیار رایج است.