مدارگرد خورشیدی لوله‌ای از گازهای خنک جوی را کشف کرد که به شکل مار در مسیر خود بر روی این گوی آتشین حرکت می‌کنند.
به نقل از سان، این مار خورشیدی مدتی پیش از فوران بسیار بزرگ‌تر به حرکت درآمده است.
آژانس فضایی اروپا (esa) اعلام کرد، در حالی که مدارگرد خورشیدی، یک تصویربردار فرابنفش قوی در عبور خود از نزدیکی خورشید داشت، این صحنه را که در ۱۲ اکتبر ۲۰۲۲ اتفاق افتاده، ضبط کرده است.
چیزی که مار نامیده می‌شود، در واقع یک تونل خودساخته از پلاسمای سرد است که توسط میدان‌های مغناطیسی موجود در پلاسمای گرم‌تر که آن را در سراسر اتمسفر خورشید احاطه کرده، ایجاد شده  است.
برای اینکه ماده به حالت پلاسما درآید، گاز باید به دمای بالایی برسد که الکترون‌های بیرونی خود را از دست بدهد.
از دست دادن الکترون‌ها باعث بار الکترونیکی می‌شود که پلاسما را در برابر میدان‌های مغناطیسی آسیب‌پذیر می‌کند.
این پلاسما با شروع از یک منطقه فعال خورشیدی، بعدتر فوران کرد و میلیاردها تن پلاسما را به فضا فرستاد.
ESA گفت، این رویداد که توسط آشکارساز ذرات پرانرژی گرفته شده است، گمان می‌رود که برخی از یافته‌های جدید را در مورد آب و هوای فضا که می‌تواند ماهواره‌ها و سایر فناوری‌های متصل به زمین را مختل کند، نشان دهد.