مجموعه‌ای از تصادفات خودروهای لوکس و گران‌قیمت که به خاطر حرکات نمایشی و بی‌احتیاطی رانندگان خسارات شدیدی به بار آورد.