کلیپی از تست تصادف خودروی کوچک دوو که در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ در خیابان‌های ایران حضور داشت.