اولین تست تصادف‌های تاریخ در سال ۱۹۳۰ انجام شد. جالب است بدانید در این آزمایش‌ها از آدم واقعی استفاده می‌شد!