نمایی کوتاه از سوپراسپرت زیبای بریتانیایی، استون مارتین Vantage مدل ۲۰۰۶