طبق تحلیل وال‌استریت ژورنال، برخورد ۳ صفحه تکتونیک در منطقه جنوب ترکیه به این معناست که ممکن است زلزله‌های بیشتری در امتداد خطوط گسل رخ دهد.