ما در این ویدئو سه عکس جدید جیمز وب را تحلیل میکنیم.
تصاویری که در عین زیبایی، اطلاعات علمی خارق‌العاده‌ای را به ما می‌دهد و همچنین به درک بهتر ما از کهکشان‌ها و کیهان کمک فراوانی میکند.
‌‌
‌کیست که با دیدن عظمت کیهان،  آن هم از دریچه عکس های جدیدی که آخرین نسل تلسکوپ ها ارسال کرده است، در خود خشیت را احساس نکند و با تأمل در این جهان عظیم به حقارت خود پی نبرد؟

برگرفته از اینستاگرام theory.mag