رئیس پلییس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان گفت: وقتی صحبت از ایمنی خودرو می‌شود فقط ایمنی بعد از وقوع تصادف مد نظر نیست هر چند که این مسئله بسیار اهمیت دارد.

سرهنگ محمد رضا محمدی گفت: خودرویی که در زمان عکس العمل راننده برای پرهیز از تصادف در مواجهه با خطر سیستم‌های ترمز، فرمان و تعلیق حداقل استاندارد‌های لازم را ندارند و به راننده نه اینکه کمکی نمی‌کنند بلکه گا‌هی وقوع تصادف را تسهیل می‌کنند بیشتر باید مد نظر خودروسازان باشد.

او می‌گوید: وقتی مشتری هزینه‌ی ترمز ضد قفل هزینه‌ی کیسه هوا و هزینه‌های یک خودرو روز دنیا را دارد پرداخت می‌کند بی انصافی است که وقتی نیاز به استفاده از این تجهیزات پیدا می‌کند کارایی نداشته باشند.

به گفته رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان، وجود تجهیزات و بالا بودن ایمنی خودرو قبل از زمان وقوع حادثه، تاثیر بسزایی در کاهش حوادث و تصادفات دارد.