مهندسان ژاپنی موفق به ساخت اتوبوسی شده اند که در ۱۵ ثانیه به قطار تبدیل می‌شود. اتوبوس DMW توسط شرکت Asa Seaside Railways مدیریت شده و استان‌های توکوشیما و کوچی را در منطقه شیکوکو بهم وصل می‌کند.