یک شرکت ژاپنی به تازگی تایرهایی طراحی کرده که تحت هیچ شرایطی پنچر نمی‌شوند.

منبع: کانال تلگرامی لالالند