امکانات جذاب در سرویس‌های گران‌قیمت اوبر (تاکسی اینترنتی) در کشور ژاپن.