بیگ بنگ/ بنابر محاسبات جدید ناسا، شانس برخورد سیارک بنو با زمین در ۲۰۰ سال آینده از یک در ۲۷۰۰، به یک در ۱۷۵۰ افزایش یافته است. به گفته محققان ناسا، با مسیر مداری که بنو دارد، این سیارک در سال ۲۱۳۵ به زمین نزدیک خواهد شد، اما در آن زمان خطر خاصی برای سیاره ما ایجاد نخواهد کرد. اما اخترشناسان خطر اصلی را ۲۴ سپتامبر سال ۲۱۸۲ تخمین زدند. البته بنو یک گذر خطرناک دیگر از کنار زمین دارد که در سال ۲۳۰۰ رخ می‌دهد.

هرچند احتمال برخورد بنو با زمین ناچیز است، با این حال اخترشناسان می‌گویند با توجه به خطری که می‌تواند در بر داشته باشد باید آن را جدی گرفت. در صورت برخورد بنو به زمین انفجاری معادل ۱۲۰۰ مگاتن صورت خواهد گرفت که قدرتش ۸۰ هزار برابر انرژی بمب اتمی‌ای است که بر روی هیروشیما انداخته شد.

ناسا در بیانیه‌ای گفت: اگرچه احتمال برخورد این سیارک به زمین بسیار کم است اما “بنو” در دسته‌ی سیارک‌های خطرناک قرار می‌گیرد. به منظور جلوگیری از برخورد این سیارک محققان چینی اعلام کردند که قصد دارند برای منحرف کردن مسیر این سیارک‌ خطرناک، ۲۳ موشک به فضا پرتاب کنند تا با نیروی جاذبه بسیار اندکی که ایجاد می‌کنند، مسیر حرکت سیارک را تغییر دهند.