این ویدئو بی‌ثباتی چرخش به دور محور اصلی یک شی نامتقارن را نشان می‌دهد. ولادیمیر ژانیبکوف مشاهده کرد که وقتی در فضا و گرانش ناچیز یک شی نامتقارن را می‌چرخاند، بطور ناگهانی ۱۸۰ درجه جهت چرخش خود را تغییر می‌دهد و این کار را چندین بار تکرار می‌کند.
به گفته محققان یک جسم صلب نامتقارن دارای سه محور اصلی چرخش است. این جسم فقط در نزدیکی محورهای یک و محور سه پایدار خواهد بود، اما در محور دو ناپایدار خواهد بود. محور دو به عنوان محور میانی نیز شناخته می‌شود. در واقع گشتاورهای اینرسی‌ موجب می‌شود یک جسم صلب که در حال چرخش است، دچار نوسان شود. جالب است این اثر در روی زمین نیز اتفاق می‌افتد، در انتهای ویدئو ببینید.
اثر عجیب ژانیبکوف نتیجه‌ای در مکانیک استاندارد است و با معادلات اویلر برای اجسام صلب قابل توضیح است.
پس از کشف اثر ژانیبکوف، برخی محققان توضیح دادند سیاره زمین نیز به عنوان یک توپ در حال چرخش می‌تواند در آینده دور به طور دوره‌ای دچار نوسان محوری در چرخشش شود. اما برخی دیگر از دانشمندان با این نظر موافق نیستند.