مطالعات جدید پژوهشگران نشان می دهد در حالی که افراد مبتلا به بیماری های کلیوی باید از رژیم های غذایی ویژه ای استفاده کنند، بسیاری از کشورها این موضوع را نادیده گرفته و شکاف های قابل توجهی در مراقبت های مربوط به اهمیت تغذیه و حفظ سلامت کلیه وجود دارد.

 مطالعات پژوهشگران نشان می دهد مداخلات تغذیه ای در افراد مبتلا به بیماری کلیوی ممکن است نقص عملکرد کلیه را کاهش داده و به طور بالقوه نیاز به دیالیز یا پیوند کلیه را به تاخیر انداخته و در نهایت علائم بیماری را کم کند. طی یک پژوهش که از سال ۲۰۱۸ آغاز شد، تیمی چند ملیتی از پژوهشگران انجمن بین‌المللی نفرولوژی (ISN) با همکاری تیم اطلس سلامت کلیوی جهانی و انجمن بین‌المللی تغذیه و متابولیسم کلیه (ISRNM) ، پرسشنامه ‌ای را جهت تهیه اطلس جهانی مراقبت از کلیه ‌ها با هدف ارزیابی خدمات مراقبت از تغذیه در بیماران کلیوی در سراسر کشورها تهیه کردند.
در این مطالعات، دکتر آنجلا یی مون وانگ از بیمارستان کوئین مری دانشگاه هنگ کنگ و همکارانش دو جنبه از مراقبت تغذیه کلیه را که در اطلس گنجانده شده است مورد بررسی قرار دادند.

این دو مورد عبارتند از:
۱- در دسترس بودن جهانی امکانات، ظرفیت و هزینه خدمات مراقبت از تغذیه در بیماران کلیوی  
۲-  ارتباط بین متخصصین تغذیه و متخصصین بیماری های کلیه در ارائه مراقبت های تغذیه به این گروه از بیماران.

به گزارش دیجیزا، این نظرسنجی به صورت الکترونیکی در سطح پزشکان و افراد درگیر در مراقبت از بیماران کلیوی  در ۱۸۲ کشور انجام شده و از چهره های شاخص هر کشور در زمینه امراض کلیوی، سیاستگذاران و نمایندگان سازمان های مصرف کننده نیز اطلاعات لازم جمع آوری شد.
در مجموع و پس از پایان این نظر سنجی به طور کلی نمایندگان ۱۶۰ کشور از ۱۸۲ کشور (۸۸ درصد) به این پرسش ها پاسخ دادند، که از بین آن ها ۱۵۵ کشور (۹۷ درصد) پرسش های مرتبط با تغذیه را پاسخ داده بودند.

نتایج به دست آمده از این نظرسنجی موارد زیر را نشان می دهد:
•    تنها ۴۸ درصد از ۱۵۵ کشور حاضر در این مطالعه دارای متخصصین تغذیه ویژه بیماری های کلیوی هستند.
•     مشاوره غذایی که توسط فردی آموزش دیده در زمینه تغذیه ارائه می شود، عموماً در ۶۵ درصد از کشورهای با درآمد پایین/ متوسط و در ۲۳ درصد از کشورهای کم درآمد «هرگز» در دسترس نیست.
•    چهل و یک درصد از کشورهای حاضر در این ارزیابی رسمی ، هیچ اطلاعاتی از  وضعیت تغذیه و رژیم غذایی بیماران کلیوی در دست ندارند.
•    در دسترس بودن مکمل ‌های غذایی در سطح جهانی متفاوت است و عمدتاً در کشورهای با درآمد کم یا متوسط برای هر دو بخش بستری و سرپایی به ‌طور رایگان در دسترس نیستند.
•    در بیش از ۶۰ درصد از کشورهای جهان، متخصصان تغذیه و نفرولوژیست فقط «گاهی» در مورد رژیم غذایی به بیماران خود توصیه های لازم را ارائه می دهند.

در خاتمه پژوهشگران تاکید می کنند که متخصصان بیماری های کلیه باید بر اهمیت تغذیه در روند درمانی بیماران این حوزه واقف بوده و توصیه های لازم را به بیماران ارائه کنند؛ به گزارش sinapress،  نوع تغذیه می تواند نقش مهمی در بهبود یا بدتر شدن شرایط بیماری این افراد داشته باشد.