ویدئویی کوتاه از ساخت هیولای ۱۵۰۰ اسبی، بوگاتی شیرون.