دیجیزا/ چرا اثری از تمدن های دیگر نیست ؟! بررسی چرایی عدم حضور تمدن های بیگانه .

به نظر شما آیا در این پهنه بزرگ هستی تنهاییم ؟!
اگر تنها نیستیم ، پس چرا خبری نیست ؟!
احساستون نسبت به حضور و عدم حضور تمدن های بیگانه رو بیان کنین

برگرفته از biophyscience