دیجیزا/ ۵۲ سال پیش در چنین روزی ، جهان شاهد اولین مأموریت فرود موفق انسان بر روی ماه بود: آپولو ۱۱ با موشک قدرتمند Saturn V نیل آرمسترانگ ، باز آلدرین و مایکل کالینز را به فضا برد. این جایی است که آرمسترانگ و آلدرین در آن فرود آمدند. در اینجا آنها به جمع‌آوری نمونه‌ها پرداخته و عکس گرفتند و آزمایش های علمی انجام دادند.