دیجیزا/ حتما درباره ابعاد سیاه‌چاله‌ها چیزهایی شنیده یا دیده‌اید. اما بزرگترین سیاه‌چاله شناخته شده در جهان چیزی فراتر از تصور شماست. در این ویدئو با بزرگترین سیاه‌چاله جهان آشنا می‌شویم.

زیرنویس: نوشین ناصری
مجله علم روز @ScienceToday_ir