نگاهی به سدان تمام برقی جذاب چینی، بی وای دی SEAL مدل ۲۰۲۲.