ای‌وی-۸بی هریر ۲ / McDonnell Douglas AV-8B Harrier II» یک هواپیمای تهاجمی است که قابلیت بلند شدن از باند کوتاه و عمودپروازی را دارد و برای انجام ماموریت‌های پشتیبانی هوایی نزدیک از نیروهای زمینی طراحی شده است.