مطالعات جدید محققان نشان می دهد اگر روند فعلی گرمایش زمین و تولید آلاینده های جوی تا سال ۲۰۲۹ کاهش نیابد، تاثیرات آن غیر قابل بازگشت بوده و جهان با یک فاجعه مواجه خواهد شد.
 بر اساس یک مطالعه مدل ‌سازی جدید مشخص شد که احتمال ۴۲ درصد وجود دارد که تلاش های فعلی مبنی بر رسیدن به نقطه گرم شدن حداقل یک و نیم درجه سانتی ‌گراد بالاتر نسبت به دمای پیش از صنعتی شدن با موفقیت مواجه شود و  حتی اگر انتشار گازهای گلخانه ‌ای فوراً متوقف شود، دستیابی به هدف فوق، به ۶۶ درصد افزایش می یابد. محققان در این مطالعه تاکید کردند که اگر انتشار گاز های گلخانه ای تا سال ۲۰۲۹ کاهش نیابد، محیط زیست دچار مشکلاتی بسیار جدی خواهد شد.
به گفته محققان، طول عمر اتمسفری گازهای گلخانه ای بر طول عمر تأثیر آنها پس از توقف انتشار، تاثیر دارد و توقف انتشار آلاینده ها به معنی توقف تاثیرات مخرب آن ها نیست.
بنابراین، برای ارزیابی احتمال محدود کردن گرمایش جهانی به اهداف تعیین شده در توافقنامه پاریس، باید مطالعات دقیقی انجام شده و مشخص شود انتشار گازهای گلخانه ای طی دو سده گذشته چه تاثیری در آینده زمین حتی پس از توقف انتشار این آلاینده ها خواهد داشت. به گزارش دیجیزا،به همین دلیل میشل دووراک و همکارانش از یک مدل آب و هوایی مبتنی بر انتشار آلاینده ها برای درک گرمایش زمین و نقطه تعیین شده در قرارداد پاریس پرداختند.
در این مطالعه اثر ضربه‌ ای گازهای گلخانه‌ای که قبلا بررسی شده بود در مسیرهای کنونی و همچنین روش های جایگزین برای کاهش انتشار جهانی بر اساس سیاست های اجتماعی و اقتصادی مشترک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. محققان در این مطالعه نشان می ‌دهند که اگر انتشار گازهای گلخانه ‌ای فوراً متوقف شود، هنوز ۴۲٪ احتمال دارد که جهان به هدف دستیابی به  یک و نیم درجه سانتیگراد گرمایش بیشتر از دوره قبل از صنعتی شدن ، برسد.
 این تحقیق نیاز به کاهش فوری تولید آلاینده ها در سراسر جهان را نشان داده و محققان اعلام کردند  برای جلوگیری از رسیدن به سطوح بالاتر گرمایش و سایر تغییرات مرتبط در سیستم آب و هوا در آینده باید همین امروز اقداماتی فوری انجام داد.
شرح کامل این پژوهش در آخرین شماره مجله تخصصی  Nature Climate Change منتشر شده است.