بررسی دقیق شاسی بلند الکتریکی و فوق‌العاده باواریایی، بی ام و iX مدل ۲۰۲۳.