وقتی صحبت از باکتری می شود، ذهن بیشتر مردم رویکردی منفی نسبت به این موجودات داشته و این نام عموما با بیماری همراه است در حالی که بخش عمده ای از باکتری ها برای انسان مفید بوده و البته بدون باکتری ها ما به مشکلات زیادی برخورد می کردیم.
باکتری ها موجودات میکروسکوپی و ریزی هستند که می توانند باعث بروز بیماری های جدی در انسان شده و حتی مرگبار باشند. این عوامل بیماری زا با کمک انتی بیوتیک ها کنترل شده و متاسفانه اخیرا شاهد ظهور ابرباکتری هایی هستیم که در برابر داروها مقاومت می کنند. در این میان باید توجه داشت برخی از گونه های باکتری به عنوان خوب شناخته می شوند، زیرا به حفظ سلامت ما کمک می کنند. 
روده انسان در واقع محل زندگی جمعیت وسیعی از باکتری ها و سایر میکروارگانیسم ها است که به نام یکروبیوتای روده شناخته می شود. این باکتری ها به تجزیه مواد غذایی در روده و مبارزه با بیماری ها کمک می کند، بنابراین برای سلامتی ما حیاتی هستند.
همچنین باید توجه داشت که میکروبیوتای روده شما تحت تاثیر رژیم غذایی، شیوه زندگی، محیط و اینکه آیا آنتی بیوتیک مصرف می کنید یا خیر؛ اخیراً کشف شده است که طیف گسترده ای از بیماری ها را می توان با اختلالات میکروبیوتای روده از جمله آلرژی، دیابت و حتی سرطان مرتبط دانست.
وظایف باکتری های خوب بسیار بیشتر از موارد فوق بوده و در اینجا باید اعتراف کنیم که اگر باکتری ها وجود نداشتند هیچ نوع عمل تجزیه مواد آلی و اجساد حیوانات و گیاهان صورت نمی گرفت و ما با دنیایی سرشار از زباله و مواد دفع شده انسانی و حیوانی و اجساد باقی می ماندیم.
 باکتری ها همچنین با توجه به عملکرد خود در ایجاد فرایندهای زیستی مهمی همچون تخمیر تاثیر مستقیم دارند و بدون باکتری ها امکان تهیه ماست، تخمیر نان و تهیه خمیر مناسب برای طبخ و موارد مشابه وجود نداشت. به این ترتیب شاهد هستیم که باکتری ها نه تنها همیشه برای انسان مضر نیستند بلکه در بسیاری از موارد ما برای بقای خود به این موجودات نیاز داریم.