طراحی گوشی موبایل اگرچه میدانی پررقابت بوده است، اما یک طرح مفهومی باید اصول و قواعد را برای رسیدن به تولید انبوه رعایت کند.

همواره همه تلاش‌ها بر این واقعیت استوار بوده است که حریم شخصی و خصوصی افراد در گوشی‌های تلفن همراه حفظ شود، اما این طرح به نظر می‌رسد که این نکته را به طور کلی نادیده انگاشته است.