کهکشان وایرپول از نواحی ستاره‌زایی صورتی گرفته تا رشته‌های آبی درخشان خوشه‌های ستاره‌ای، ویژگی‌های یک کهکشان مارپیچی معمولی را دارد.
این کهکشان که در فاصله ۳۱ میلیون سال نوری از ما در صورت فلکی عصا قرار دارد، با نام M۵۱ نیز شناخته می‌شود و توسط تلسکوپ فضایی هابل ثبت شده است.