یکی از شگفت انگیز ترین موجودات طبیعت، حشره ای است که با نام مورچه مخملی شناخته می شود. در حقیقت این حشره مورچه نبوده و نوعی خطرناک از زنبورها و دارای یکی از بزرگترین نیش های بین این گونه جانوری است.
مورچه مخملی یا  Thistledown velvet ant یکی از شگفت انگیز ترین حشراتی است که توسط دانشمندان مورد مطالعه قرار گرفته است. البته نام گذاری این موجود کاملا اشتباه است زیرا این حشره جالب توجه که  به نظر می رسد در یک شنل پیچیده شده است، در واقع یک زنبور انگلی محسوب می شود که بومی مناطق بیابانی جنوب غربی آمریکا است.
نوع ماده این حشره دارای پرزهای سفید رنگ و نوع نر دارای رنگ طلایی ، سیاه و نارنجی است. نکته جالب توجه دیگر که حشره شناسان درباره این موجود کشف کردند این است که مورچه های مخملی ماده، سفید و کرکی و البته  بدون بال هستند و به همین دلیل معمولا با مورچه اشتباه گرفته می شوند، زیرا این حشرات ماده تنها روی سطح زمین حرکت می کنند. در مقابل اما، نرها دارای بال و رنگ مشابه سایر زنبورها یعنی نارنجی و سیاه هستند.
این لباس پر جنب و جوش به شکارچیان احتمالی این حشره هشدار می دهد که نباید با زنبورها شوخی کرد. بررسی های انجام شده نشان می دهد مورچه های مخملی یکی از طولانی ترین نیش ها را از نظر نسبت نیش به طول بدن در بین زنبورهای دیگر دارند.
با این حال، نوع نر این حشره  ویژگی عجیبی نداشته و بحث اصلی حشره شناسان درباره انواع ماده مورچه های مخملی است که تا سال ها برای پژوهشگران به عنوان یک معما باقی مانده بود. نوع ماده‌ این حشره شبیه دانه‌های پرزدار گیاهان بومی هستند که در محل زندگی این زنبورها رشد می ‌کنند، بنابراین کارشناسان تا چندی پیش تصور می ‌کردند که این حشرات ظاهر خود را به عنوان نوعی استتار تکامل داده ‌اند. .
تجزیه و تحلیل های ژنتیکی جدید انجام شده اما نشان داد که این زنبورها حدود پنج میلیون سال قبل از ورود بوته کرئوزوت یا همان گیاهی که دانشمندان فکر می کردند زنبورها خود را به شکل آن ها در آورده اند، به جنوب غربی آمریکا وارد شده بودند. بنابراین نوع ماده مورچه های مخملی پیش از به وجود امدن این گیاهان نیز به همین شکل بوده و وجود این پرزها دلیل دیگری دارد.
مطالعات جدید انجام شده توسط حشره شناسان نشان داد که این پرزها بیشتر با هدف گرم نگهداشتن بدن این حشرات، تکامل یافته اند و این موضوع باعث حیرت پژوهشگران شد زیرا در کمتر گونه ای از حشرات می توان تا این حد تفاوت ساختاری بین نوع نر و ماده مشاهده کرد.