ایلان ماسک مرد شماره ۱ کمپانی تسلا اخیرا ایمیلی را ارسال کرده که محتوای آن سوژه رسانه ها شده است. اصولا هر موردی که با فردی مشهور مانند ایلان ماسک در ارتباط باشد برای رسانه ها و البته مخاطبان آنها بسیار جذاب است.

در این پیام الکترونیک، ماسک به لزوم تعدیل ۱۰ درصد از نیروی کار کمپانی تسلا در سطح جهان اشاره کرده است. وضعیت نامناسب اقتصادی دلیل این تصمیم عنوان شده و البته مورد دیگری نیز وجود دارد که چنین رویکردی موجب توقف استخدام نیروهای جدید در مجموعه تسلا می شود.

اواخر سال ۲۰۲۱ بود که ماسک تعداد کارمندان تسلا در سراسر جهان را حدود ۹۹۳۰۰ نفر اعلام کرد. جالب آنکه گزارش های موجود در کمپانی نشان می دهد که تسلا در سال گذشته میلادی حدود ۱۰۰ هزار کارمند جدید استخدام کرده است.

 
۴۰ ساعت/ حداقلِ مورد نظر
چند روز پیش نیز یک پیام دیگر از ایلان ماسک منتشر شد که براساس آن کارمندان حداقل باید ۴۰ ساعت در هفته در محل کار خود حضور داشته باشند یا در غیر این صورت مجبور به ترک شغل خود خواهند بود.

ظاهرا ماسک به شدت نگران شرایط اقتصاد جهانی و آثار آن بر کار و کسب خود است. برخی از کارشناسان نیز این رفتار ماسک را حامل کدهایی از سختی های آینده برای اقتصاد جهانی می دانند.

تعدیل سابقه دار!
البته باید توجه داشت که تعدیل نیرو در تسلا مورد جدیدی نیست و قبلا هم سابقه داشته است. در سال ۲۰۱۷ این کمپانی صدها نفر از کارکنان خود را اخراج کرد و پس از آن نیز در سال ۲۰۱۸ برابر با ۹ درصد نیروی کار خود را کاهش داد. در ژانویه ۲۰۱۹ نیز حدود ۷ درصد دیگر شامل طرح تعدیل شدند. اما این پایان ماجرا نبود زیرا در سال ۲۰۲۰ نیز طرح هایی مانند کاهش حقوق و تعلیق موقت برخی کارکنان در تسلا به اجرا گذاشته شد.

برخی دیگر از کارشناسان می گویند این تصمیمات ماسک به کاهش ارزش دارایی های ارز دیجیتال وی مربوط می شود که طی ماه های اخیر سقوط آزاد داشته است.