به نظر می‌رسد که با بدعهدی جدید ایران خودرو، این شرکت از عرضه خودرو در بورس منصرف شده است.