دیجیزا/ می‌دانیم که نسبیت اینشتین، حد سرعت در جهان را سرعت نور تعیین کرده است. اما در فیزیک ایده‌هایی هست که در آن ذراتی سریع‌تر از سرعت نور نیز می‌توانند وجود داشته باشند.
در این ویدئو پروفسور بریان گرین درباره ایده ذرات سریع‌تر از نور توضیح می‌دهد.

برگرفته از مجله علم روز
@sciencetoday_ir