آیا تا به حال با خود فکر کرده‌اید که اگر فاصله سیارات منظومه شمسی با ما کمتر بود آنها را چطور می‌دیدیم؟ مثلا فرض کنید همگی به جای ماه قرار داشتند.