اقدامات لازم در صورت شعله‌ور شدن درب باک خودرو در پمپ بنزین از زبان یک آتش‌نشان.

بنزین در دمای ۷ درجه سانتیگراد به بالا با یک جرقه آتش می‌گیرد و در دمای ۲۵۷ درجه سانتیگراد خود به خود مشتعل می‌شود. بهترین راه برای کاهش شانس آتش سوزی سیستم سوخت رسانی، مطمئن بودن از تعمیر و نگهداری به موقع خودرو است؛ لذا اگر بوی بنزین داخلی اطراف ماشین احساس شد، می‌بایست سریعا نسبت به رفع عیب و حل مشکل اقدام کرد.