بهداشت نیوز/ مطالعه محققان دانشگاه لس آنجلس نشان می دهد زنان بارداری که در معرض میزان بالا آلاینده های صوتی ناشی از غرش موتور هواپیماها قرار دارند احتمال زایمان زودرس در آنها ۱۴ درصد بیشتر است.
محققان در این مطالعه وضعیت زنان باردار ساکن در نزدیکی فرودگاه بین المللی لس انجلس را بررسی کردند.
دکتر «بیت ریتز»، سرپرست تیم تحقیق، در این مطالعه گزارش بیش از ۱۷۴ هزار تولد بین سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۶ که مادرانشان در نزدیکی فرودگاه زندگی می کردند را بررسی کردند.
ریتز در این باره می افزاید: «داده ها نشان می دهد که آلودگی های ناشی از هواپیما در زایمان های زودهنگام تاثیر دارد.»
این مطالعه جدید در مورد خطرات ناشی از آلودگی سوخت جت این واقعیت را تأکید می کند که بسیاری از عوامل بیماری زا در محیط زیست، خطری برای زنان باردار ایجاد می کند.