تا آنجایی که می‌دانیم امکان ندارد کسی بتواند با سرعتی دو برابر سرعت نور حرکت کند. در واقع برای هیچ جسم یا جرمی که در تعلق ماست، حرکت کردن با سرعتی بیشتر از سرعت نور امکان‌پذیر نیست.

با این حال برای برخی از ذرات عجیب، جابه‌جایی با دو برابر سرعت نور ممکن است و می‌تواند این ذرات را به گذشته برگرداند.

محدودیت سرعت جهانی
نظریه نسبیت آلبرت انیشتین به ما می‌گوید هر چیزی که جرم داشته باشد (صرف نظر از میزان جرم) قادر نیست از سرعت نور پیشی بگیرد و به بی‌ نهایت انرژی برای این کار نیاز دارد. اما همه منابع انرژی که ما می‌شناسیم متناهی و محدود هستند. پس از آنجایی که ما انسان‌ها دارای جرم هستیم نباید انتظار داشته باشید به این زودی‌ها بتوانیم با سرعتی دو برابر نور حرکت کنیم.


سفر به گذشته با تاکیون‌ ها
محدودیت سرعت جهانی برای هر چیزی با جرم معمولی قابل اعمال است. با این حال، ذرات فرضی به نام تاکیون ها وجود دارند که جرم فرضی دارند. شواهدی وجود ندارد که وجود تاکیون ها را نشان دهد اما با توجه به نسبیت، وجود احتمالی آنها را نمی‌توان رد کرد.

تاکیون ها اگر وجود داشته باشند، باید همیشه سریع‌تر از سرعت نور حرکت کنند. درست همان‌طور که اشیاء با جرم معمولی نمی‌توانند بیش از سرعت نور شتاب بگیرند، سرعت تاکیون ها را نمی‌توان به کمتر از سرعت نور کاهش داد.

برخی از فیزیکدانان بر این باورند که اگر تاکیون ها وجود داشته باشند، دائما در زمان به عقب حرکت می‌کنند. به همین دلیل است که این ذرات فرضی در بسیاری از کتاب‌ها و فیلم های علمی تخیلی با سفر در زمان مرتبط هستند.

ایده‌هایی مبنی بر این وجود درد که ممکن است روزی از تاکیون ها برای ساخت ماشین زمان استفاده شود. اما در حال حاضر این یک رویای دور از دسترس است، زیرا ما توانایی تشخیص تاکیون های بالقوه را نداریم.


میانبری وجود دارد؟
شاید برای بسیاری از ما مایوس‌کننده باشد که نمی‌توانیم سریع تر از نور سفر کنیم. نزدیک‌ ترین ستاره به ما غیر از خورشید، ۴.۳۵ سال نوری از ما فاصله دارد. درنتیجه اگر با سرعت نور سفر کنیم، بیش از چهار سال طول می‌کشد تا به آن برسیم.

گفته می‌شود نظریه نسبیت وجود کرم چاله ها را تایید می‌کند. کرم چاله میانبری بین هر دو نقطه از فضاست. یعنی اگر یک ستاره در شرایط عادی ۴.۵ سال نوری از ما فاصله داشته باشد، از طریق یک کرم چاله این فاصله می‌تواند به تنها چند ساعت برسد.

اگر کرم چاله های واقعی وجود داشته باشند به ما اجازه می‌دهند مسافت‌های طولانی را در مدت زمانی بسیار کوتاه طی کنیم، اما متاسفانه کرم چاله ها هم مثل تاکیون ها کاملا فرضی اند.


احتمالات عجیب
به رغم این واقعیت که در حقیقت قادر نیستیم سریع‌ تر از نور حرکت کنیم، اما هنوز می‌توانیم چگونگی انجام آن را تصور کنیم. با این نوع فکر کردن درگیر «تفکر واقعیتی محقق نشده» می‌شویم و به بررسی این موضوع می‌پردازیم که اگر واقعیت به گونه‌ای متفاوت بود، چه اتفاقی می‌افتاد.

احتمالات مختلفی وجود دارد که می‌توانیم در نظر بگیریم که هر کدام مجوعه‌ای از اصول فیزیکی متفاوت دارند. بنابراین نمی‌توان با قطعیت گفت اگر بتوانیم سریع تر از نور سفر کنیم چه اتفاقی می‌افتد. در بهترین حالت می‌توان در این باره حدس‌هایی زد. آیا همان‌طور که برخی از دانشمندان درباره تاکیون ها تصور می‌کنند، ما هم می‌توانیم به گذشته سفر کنیم؟ شما چطور فکر می‌کنید؟