قرار است امروز کراس اوور جدید ایران خودرو با نام ریرا توسط این کمپانی رونمایی شود.

اولین ویدئوی منتشر شده از این محصول را ببینید.